Bygget

Hustillverkare Green Village Göteborg

Bostäder nära Göteborg

5,2 km fyrfältsväg och dubbelspår. 2 nya trafikplatser: Surte södra och Surte norra.
Ny bro ska korsa E45 vid trafikplats Surte södra, 1 ny bro som korsar E45 och järnväg vid trafikplats Surte norra. 1 ny pendeltågsstation i Surte, samt en pendelparkering.  Samtliga plankorsningar ersätts med säkrare, planskilda korsningar. Trafikstart: 2012

Läs mer om infrastrukturen

Hustillverkare Green Village Göteborg

Byggmaskinerna längs vägen på Green Village

Hustillverkare Green Village Göteborg

Material fraktas runt på Green Village byggplatsen

Miljövänliga bostäder Göteborg

Väggarna som formar Green Village

Hustillverkare Green Village Göteborg

Kranen som hjälper till att bygga miljövänligt