Byggprocessen har startat!

Här kan ni följa arbetet med att bygga Green Village. På bilderna kan ni se det inledande arbetet med att tillverka etapp 1 av miljövänliga bostäder nära Göteborg.

Miljövänliga bostäder Göteborg

Väggarna till Green Village upprättas

Hustillverkare Green Village Göteborg

Miljövänliga bostadsrätter nära Göteborg hos Green Village

Hustillverkare Green Village Göteborg

Byggmaskinerna går för fullt på Green Village

Hustillverkare Green Village Göteborg

Material fraktas runt på Green Village byggplatsen

Hustillverkare Green Village Göteborg

Byggmaskinerna längs vägen på Green Village