Miljöklass Guld

Guld för kvalitet och Miljö.
Västsvenska företaget Green Village AB har fått den högsta miljöklassificeringen för sitt bostadsområde i Surte utanför Göteborg. Därmed blir bostadsområdet det första i Sverige att få utmärkelsen Miljöbyggnad Guld på samtliga sina bostadshus.

Green Village AB har som första bostadsföretag i Sverige fått certifieringen Miljöbyggnad Guld på samtliga sina bostäder. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Guld är den högsta utmärkelsen som tilldelas byggnader som uppfyller de högsta kraven för bland annat energi, inomhusmiljö och materialval.
Byggherren bakom det miljöinriktade bostadsområdet Green Village i västsvenska Surte, är F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Miljövänliga bostäder i Göteborg - Miljöklass Guld

Miljövänliga bostäder i Göteborg – Miljöklass Guld

Utmärkelsen Miljöbyggnad Guld för samtliga punkt- och radhus är ett kvitto på att vi har haft rätt fokus med produktkvalitet, hållbarhet och smarta energikällor i åtanke. Green Village tar ett helhetsgrepp om miljöfrågan inom bostadssektorn, säger Jonas Steen vd för Green Village AB och F O Peterson & Söner Byggnads AB, och fortsätter, De stora vinnarna är de boende och miljön vi alla delar.
Bostadssektorn är en av de största miljöbovarna i Sverige.
En rapport publicerad på Boverket visar att fastighetsbranschen stod för ca åtta megaton växthusgaser mellan åren 2008-2011.
Genom Green Village, hoppas byggherren F O Peterson & Söner Byggnads AB ha hittat en metodik för att minska utsläppen med 40 %.
Green Village AB skriver själva på sin hemsida att ”Noggrann planering i konstruktionsfasen, höga krav på material och kompetens i själva byggandet tillsammans med låg energibrukning och gott inomhusklimat kommer ligga som grund för att nå vårt mål Miljöbyggnad Guld.”
Bakom certifieringssystemet ligger Swedish Green Buiding Council och förutom Guld finns även indelningen Silver samt Brons.

För vidare kontakt:
Jonas Steen
VD Green Village AB och F O Peterson & Söner Byggnads AB 
jonas.steen@fop.se
0317248002
 www.green-village.se 
www.fop.se 
Mer om Green Village AB:
Green Village är ett boendekoncept där Du som boende har satts i första rummet tillsammans med hållbarhet, miljö och design i ett unikt samarbete med naturens egna krafter.Med el från vindkraftverket, värme från berget och varmvatten från solenergi erbjuder Green Village ekonomisk och långsiktig miljösmarthet i kombination med byggteknisk kompetens, modern teknologi och arkitektur.