Energi

Det finns ingen entydig och sammanfattande definition för energi. Olika definitioner används för olika energiformer. När vi på GreenVillage pratar om energi avser vi den energibrukning som hör samman med att bygga hus, samt att leva och verka i sitt boende över tid. Från idé till slutprodukt har vårt mål varit att minimera energiåtgången i kombination med att erbjuda dig som boende energi som är förnybar, miljövänlig och hållbar.

GreenVillage energikällor består av vind, sol och berg. Ur dessa resurser hämtas kraft och värme. Redan i ett tidigt planeringsstadium och i samarbete med ledande energikonsulter och arkitekter, har vi gemensamt konstruerat energisnåla hus som ur energibrukning idag ligger på den minimala nivån ca 35kwh/kvm/år. Bakom dessa siffror vilar noggrann planering i konstruktionsfasen tillsammans med höga krav på material och kompetens i själva byggandet.

I GreenVillage samtliga boendeformer,  radhus och brf-lägenheter, tar du som boende aktiv del av detta. Vägg- och isoleringsmaterial, fönster och de solida golven är några exempel på material som håller högsta kvalitéstandard och har samtliga UV-faktorer och energivärden inkalkylerade. Annat som kök, vitvaror och badrumsporslin borgar för lägsta energibrukning men utan att göra avkall på kvalité och design. Valet av led-belysning i både ute- och innemiljö ger en energibesparing upp till 75 %. Vi har nått våra mål över förväntan och idag kan GreenVillage erbjuda dig som boende ett både miljöriktigare och mer ekonomiskt boende.

Välkommen!