Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. Systemet ger utmärkelserna Guld, Silver och Brons, allt beroende på hur väl byggnaden/byggnaderna uppfyller kraven för respektive utmärkelse. (läs gärna mer på www.sgbc.se)

Green Village ambition har, från första början, varit att nå utmärkelsen Guld. Noggrann planering i konstruktionsfasen, höga krav på material och kompetens i själva byggandet tillsammans med låg energibrukning och gott inomhusklimat kommer ligga som grund för att nå vårt mål. Detta är vår garant för att du som boende i Green Village ska uppleva trygghet och vetskap om att ditt hem bär den bästa kvalitetsstämpeln.