Solenergi

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens ljus. Den kan nyttjas via flera tekniker för att producera värme och elektricitet. Solenergi räknas som en förnybar energikälla och är miljövänlig då den inte ger några utsläpp. Solvärme innebär att solenergin används för uppvärmning.

Green Village samtliga radhus boendeformer  är utrustade med solpaneler. Dessa är placerade på ovansidan av hustaken och syftar till att värma förbrukningsvarmvatten. Förutom den låga energibrukningen bidrar solvärme även till låg belastning av Co2. Med solvärme som källa till varmvattnet i din bostad, tar du som boende i Green Village klivet in i ett modernt och miljömedvetet hem.