Press

Artikel i Göteborgs Posten om Green Village

27 oktober, 2016

Kolla in när GP skriver om Green Village! 🙂

GP Artikel

gp-artikel-gv-161023

Miljöklass Guld

18 augusti, 2015

Guld för kvalitet och Miljö.
Västsvenska företaget Green Village AB har fått den högsta miljöklassificeringen för sitt bostadsområde i Surte utanför Göteborg. Därmed blir bostadsområdet det första i Sverige att få utmärkelsen Miljöbyggnad Guld på samtliga sina bostadshus.

Green Village AB har som första bostadsföretag i Sverige fått certifieringen Miljöbyggnad Guld på samtliga sina bostäder. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Guld är den högsta utmärkelsen som tilldelas byggnader som uppfyller de högsta kraven för bland annat energi, inomhusmiljö och materialval.
Byggherren bakom det miljöinriktade bostadsområdet Green Village i västsvenska Surte, är F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Miljövänliga bostäder i Göteborg - Miljöklass Guld

Miljövänliga bostäder i Göteborg – Miljöklass Guld

Utmärkelsen Miljöbyggnad Guld för samtliga punkt- och radhus är ett kvitto på att vi har haft rätt fokus med produktkvalitet, hållbarhet och smarta energikällor i åtanke. Green Village tar ett helhetsgrepp om miljöfrågan inom bostadssektorn, säger Jonas Steen vd för Green Village AB och F O Peterson & Söner Byggnads AB, och fortsätter, De stora vinnarna är de boende och miljön vi alla delar.
Bostadssektorn är en av de största miljöbovarna i Sverige.
En rapport publicerad på Boverket visar att fastighetsbranschen stod för ca åtta megaton växthusgaser mellan åren 2008-2011.
Genom Green Village, hoppas byggherren F O Peterson & Söner Byggnads AB ha hittat en metodik för att minska utsläppen med 40 %.
Green Village AB skriver själva på sin hemsida att ”Noggrann planering i konstruktionsfasen, höga krav på material och kompetens i själva byggandet tillsammans med låg energibrukning och gott inomhusklimat kommer ligga som grund för att nå vårt mål Miljöbyggnad Guld.”
Bakom certifieringssystemet ligger Swedish Green Buiding Council och förutom Guld finns även indelningen Silver samt Brons.

För vidare kontakt:
Jonas Steen
VD Green Village AB och F O Peterson & Söner Byggnads AB 
jonas.steen@fop.se
0317248002
 www.green-village.se 
www.fop.se 
Mer om Green Village AB:
Green Village är ett boendekoncept där Du som boende har satts i första rummet tillsammans med hållbarhet, miljö och design i ett unikt samarbete med naturens egna krafter.Med el från vindkraftverket, värme från berget och varmvatten från solenergi erbjuder Green Village ekonomisk och långsiktig miljösmarthet i kombination med byggteknisk kompetens, modern teknologi och arkitektur.

Svensk Byggtidning skriver om Green Village!

28 januari, 2014

Miljövänliga bostäder är hett just nu i byggvärlden.

I det senaste nummret av Svensk Byggtidning kan man läsa om Green Village och alla fördelar med att bygga miljövänligt och hållbart. Artikeln hittar ni på sida 65-67.

Länken hittar ni här : Green Village artikel

Ale först i Sverige med grön byggel

5 april, 2013

– Green Village gör rätt från början

SURTE. Green Village bostäder i Surte kommer att präglas av minimal energiförbrukning.

Nu har företaget också gjort klart att byggströmmen till byggnationen kommer att vara förnyelsebar energi.

– Det är vi först i Sverige med och visar att med rätt spelare i laget är allt möjligt. Samarbetet med Ale El och vindkraftsproducenten CRC har varit föredömligt, säger Lars Wååg.

Byggproduktionen av Green Village 116 bostäder vi Keillers damm i Surte har precis startat. De energisnåla bostäderna kommer ha el från vindkraftverk, värme från berget och varmvatten från solfångare. Nu står det också klart att byggströmmen till husproduktionen kommer att vara från grön el. Ett unikt trepartssamarbete mellan Green Village, CRC Vindkraft och Ale Elförening gör att Surte och Ale kommun blir först i Sverige med grön byggel.

– Vad som sker är att Ale El levererar el till byggarbetsplatsen som är ursprungsgaranterad. Green Village är delägare av en vindkraftsanläggning och elproduktionen distribueras genom Ale Els nät. Tanken från början var att förse bostäderna med förnyelsebar el, men hösten 2010 började vi utreda huruvida det är möjligt att även låta produktionen få så kallad grön byggström. Det visade sig vara möjligt eftersom alla tre parter drog åt samma håll, berättar Lars Wååg, försäljnings- och marknadsföringsansvarig hos Green Village.

Viktigt att notera är att själva vindkraftverket inte är placerat i Surte och den specifika elen kommer egentligen från annat håll, men den är ändå ursprungsgaranterad.

– Samma mängd el som deras vindkraft producerar kan Green Village köpa som certifierad grön el. Det är som att sätta in pengar på banken i Göteborg och sedan ta ut dem i till exempel Stockholm. Elen taggas helt enkelt och det här är ett bra sätt för att öka efterfrågan på grön el, menar Malin Flysjö, marknadschef hos Ale Elförening och vd Stefan Brandt fyller i:

– För oss är det helt nytt att ett byggföretag efterfrågar grön el på det här sättet. Green Village hoppas naturligtvis att initiativet ska ge eko.

– Vi tror att det är ett konkurrensmedel. Energiförbrukningen är idag den första frågan som huskunderna har och kan vi dessutom berätta att även byggnationen har skett med grön el så tror jag att det blir ett tungt argument, säger Hans Wiliö.

Byggherren, F O P Peterson Byggnads & Söner AB, tror också att branschen som helhet kommer att reagera.

– Jag är övertygad om att vi kommer att få många frågor om hur detta har gått till, så lite revolution har vi nog skapat i branschen, säger vd Jonas Steen.

Ett huvudmål för Green Village är att nå miljöklass guld i Boverkets certifiering. Det handlar om att göra både kloka materialval och skapa förutsättningar för lägsta möjliga energianvändning.

Arbetet vid Keillers Damm är igång

26 februari, 2013

Nu händer det grejer vid Keillers Damm. Byggnationen av Green Village område har startat och inflyttning beräknas ske till hösten. Samtidigt planeras det för en ny utomhusförskola i området – Green day. Det första spadtaget för Green Village i Surte togs för drygt ett år sedan. Tanken var att de första hyresgästerna skulle ha flyttat in i decem-ber i fjol, men projektet har dragit ut på tiden.